Prijavite se za finansiranje start up kompanija koje vode žene. BOOST: Women Innovators – Europe and Central Asia

BOOST: Women Innovators je program za finansiranje startap kompanija koje vode žene ili su u vlasništvu žena, MSP, socijalna preduzeća, neprofitne i akademske institucije u Evropi i Centralnoj Aziji sa inovativnim i/ili tehnološkim idejama u četiri ključne oblasti: žene i digitalni pristup i upotreba, žene u digitalnoj ekonomiji i STEM, žene u podacima i žene u tehnološkim inovacijama. Prijave traju do 1. marta.

Opširnije na: https://www.finnosee.eu/boost-women-innovators-europe-and-central-asia/