Započinjanje biznisa

Započinjanje biznisa

Platforma vam pruža velike mogućnosti i sve informacije u vezi sa otvaranjem preduzeća. Informišite se o aktuelnoj finansijskoj podršci ženskom biznisu, o koracima koje neophodno preduzeti prilikom osnivanja firme, zakonskoj regulativi. Povežite se sa ostalim vlasnicama biznisa, steknite neophodne poslovne vještine i uspostavite komunikaciju sa iskusnim mentorkama.

Finansiranje i fondovi

U Crnoj Gori je trenutno aktuelno nekoliko programa za finansijsku podršku ženskom preduzetništvu. Kreditna sredstva za žene u biznisu dostupna su u Investiciono-razvojnom fondu Crne Gore, u okviru posebnih linija:

Kredite pod povoljnijim uslovima daju i pojedine komercijalne banke:

Grantovi predstavljaju bespovratna sredstva i dostupni su preduzetnicama u lokalnim samoupravama, koje jednom do dva puta godišnje objavljuju javne pozive za podršku ženskom preduzetništvu.

Zakonska regulativa

Osnivanje preduzeća

Strana pravna i fizička lica imaju pravo da osnuju privredno društvo u Crnoj Gori pod istim uslovima kao i domaća lica.

Najzastupljeniji oblici privrednih društava
  • Društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO);
  • Akcionarsko društvo (AD).

Rok za registraciju kod Privrednog suda iznosi najviše 4 dana, dok se ostali poslovi (statistika – matični broj, upis u poresku evidenciju, otvaranje žiro računa kod banke, upis u carinsku evidenciju) završavaju za najviše 3 dana.

Postupak osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću (DOO) definisan je Zakonom o privrednim društvima.

Koraci u započinjanju biznisa

Pokrenite biznis u nekoliko koraka. Prilikom registracije DOO potrebno je u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) preuzeti i priložiti sljedeće:

Uraditi Statut preduzeća, preuzeti primjer Statuta za jednočlano društvo (ukoliko društvo osniva jedan osnivač/ica);

Korak 1.1. Preuzeti primjer Statuta za višečlano društvo (ukoliko preduzeće osniva više osnivača);
1

Uraditi Odluku o osnivanju preduzeća (ukoliko društvo osniva jedan osnivač), preuzeti primjer Odluke o osnivanju;

Korak 2.1. Uraditi Ugovor o osnivanju preduzeća (ukoliko preduzeće osniva više osnivača), preuzeti primjer Ugovora o osnivanju;
2

Uplatiti na račun Poreske uprave 10,00 eura

Broj žiro računa: 832-3161-26, svrha uplate: registracija DOO. Primjer uplatnice na sajtu CRPS-a;
3

Uplatiti na račun Službenog lista CG 12,00 eura

Broj žiro računa: 520-941100-57, svrha uplate: registracija DOO. Primjer uplatnice na sajtu CRPS-a;
4

Ovjeriti Odluku/Ugovor, 2 primjerka u Sudu ili kod Notara;

5

Kopiju lične karte (ukoliko je osnivač crnogorski državljanin) ili ovijerenu kopiju pasoša (ukoliko je osnivač strani državljanin) ovjeriti u Sudu ili kod Notara;

6

Ispuniti prijavu preduzeća za početak registracije

Preuzeti Obrazac za registraciju; Carinski broj – ukoliko preduzeće želi uvoziti i izvoziti proizvode, potrebno je prilikom ispunjavanja obrazca PS-01, na zadnjoj strani označiti kolonu po brojem 15.4. Carinski registar, kako bi se preduzeće registrovalo u Upravi carina prilkom čega se dobija carinski broj;
7

Ukoliko se društvo želi prijaviti za registaciju obveznika za porez na dodatu vrijednost (PDV), popunjava se obrazac PR PDV – 1 i predaje se zajedno sa ostalom dokumentacijom potrebnom za osnivanje preduzeća;

Korak 9.1. Ukoliko se društvo želi prijaviti za upis u registar akciznih obveznika popunjava se obrazac AKC – P i predaje se zajedno sa ostalom dokumentacijom potrebnom za osnivanje preduzeća;
8

Prikupljenu i ovjerenu dokumentaciju (statut, ovjerene odluke/ugovore 2 primjerka, rješenje iz CDA, kopiju lične ili ovjerenog pasoša 2 primjerka, uplatnice i prijavu registracije, obrazac pr pdv-1/akc-p) predati u Centralni Registar Poreske uprave

Vaka Đurovića 20, 81000 Podgorica, Tel: +382 (0)20 230 858, e-mail: crps@tax.gov.me, radno vrijeme 08:30-12:00;
9

Prilikom predaje dokumentacije izdaje se potvrda sa brojem rješenja sa kojom se uz identifikacioni dokument podiže potvrda o registraciji i to sedam dana od dana podnošenja prijave.

Nakon dobijanja potvrde o registraciji firme neophodno je uraditi sljedeće:
  1. Otvaranje bankovnog računa;
  2. Prijava radnika u Poreskoj upravi.

U ugovoru o osnivanju navodi se osnivački ulog (koji može biti u novcu, stvarima i pravima), kao i procentualni odnos osnivača u upravljanju i podjeli dobiti. Osnivački ulog za osnivanje DOO iznosi najmanje 1,00 €.