O platformi

O platformi

Šta nudi platforma

Nacionalna digitalna platforma za ekonomsko osnaživanje žena u Crnoj Gori kreirana je u cilju podrške ženama u biznisu i svima koje žele da realizuju poslovnu ideju. Na platformi su dostupne sve informacije o aktuelnoj podršci ženskom preduzetništvu u Crnoj Gori, edukacija u oblastima ključnim za razvoj biznisa , besplatne savjetodavne usluge, mogućnost promocije biznisa. Platforma omogućava povezivanje žena u biznisu u cilju podrške i uspostavljanja poslovnih kantakata, kao i komunikaciju sa svim institucijama i organizacijama koje pružaju podršku ženama u biznisu.

Žensko preduzetništvo u Crnoj Gori

Žene čine 51% stanovništva Crne Gore, ali još uvijek nisu u dovoljnoj mjeri zastupljene u ekonomskom životu. U odnosu na podatke iz 2011. godine, kada je bilo svega 9,6% vlasnica preduzeća, primjetan je priličan porast broja žena u preduzetništvu, tako da je sada 23% vlasnica mikro, malih i srednjih preduzeća, dok ih je među preduzetnicama 32%. Navedeni prosjek je i dalje ispod svjetskog i evropskog, gdje su vlasnice biznisa zastupljene preko 30%. U cilju unapređenja ženskog preduzetništva potrebna je bolja i kontinuirana institucionalna podrša.

Vlada je 2021. Godine usvojila drugu po redu Strategiju razvoja ženskog preduzetništva u Crnoj Gori za period 2021-2024. U njoj su definisani strateški ciljevi koji treba da doprinesu efektivnijem razvoju ženskog preduzetništva:

  • Izgradnja ambijenta za održivi razvoj ženskog preduzetništva,
  • Obezbjeđivanje boljeg pristupa finansijama i jačanje konkurentnosti ženskog biznisa
  • Zagovaranje interesa i pozicioniranost žena preduzetnica