Šesti konkurs podrške razvoju ženskog preduzetništva u opštini Podgorici otvoreno do 7. marta 2022. godine

Glavni grad Podgorica i ove godine raspisao je konkurs za preduzetnice i preduzeća u kojima su žene nosioci poslovanja kojim je predviđena raspodjela sredstava namijenjenih ženama koje žele da pokrenu ili razvijaju sopstveni biznis. Šesti po redu Konkurs za podršku ženskom preduzetništvu biće otvoren do 7. marta, a usmjeren je na preduzetnice i preduzeća u kojima su žene nosioci biznisa, odnosno osnivač ili jedan od osnivača i izvršni direktor, sa prebivalištem, odnosno sjedištem na teritoriji Podgorice.

Kroz ovaj vid podrške Glavnog grada više od 50 žena dobilo je priliku da razvije ili unaprijedi svoju biznis ideju. Glavni grad je do sada za ove namjene, kroz šest konkursa, obezbijedio 120.000 eura.

Podsjećamo, maksimalan iznos dodijeljenih sredstava za biznis planove ne može iznositi više od 25% od ukupnog iznosa predviđenog budžetom Glavnog grada za podršku ženskom preduzetništvu. Kompanija, odnosno preduzetnica, može konkurisati za ukupan iznos ili za dio sredstava za realizaciju aktivnosti iz biznis plana i dužna je da to naznači. Preduzetnice koje žele da započnu sopstveni biznis i koje planiraju razvoj poslovanja u zapečaćenoj koverti prilažu dokumentaciju koja je detaljno opisana u javnom konkursu koji je objavljen na sajtu Glavnog grada (Oglasna strana). Informacije o svim pitanjima u vezi konkursa mogu se dobiti svakog radnog dana na telefon 020 625 718 ili mejl danijela.radec@podgorica.me.

Korisnica podrške, Valentina Perunović, pozvala je sve zainteresovane da iskoriste ovu priliku i da se prijave na konkurs, te istakla da joj je ova podrška pomogla pri uspješnoj realizaciji biznis ideje.

Video- priča o pet shopu Frida dostupna je na sljedećem linku: