Opština Nikšić objavila poziv za podršku ženskom preduzentištvu za 2022. godinu

Komisija za raspodjelu sredstava ženskom preduzetništvu obavještava zainteresovane preduzetnice i privredna društva u kojima su žene nosioci biznisa – osnivačica ili jedan od osnivača i izvršna direktorica društva ( društvo/preduzetnica) sa prebivalištem, odnosno sjedištem na teritoriji opštine Nikšić, da će se dana 03. 03.2022. godine sa početkom u 17:00 h u prostorijama IPC Tehnopolis održati […]

Opština Bar je pokrenula novu liniju podrške razvoju ženskog preduzetništva, pod nazivom “Snažne žene- snažan Bar”

U saradnji sa nekoliko partnera, Opština Bar je pokrenula novu liniju podrške razvoju ženskog preduzetništva, pod nazivom “Snažne žene- snažan Bar” za koju je raspisan i Javni poziv za punoljetne nezaposlene žene koje žele pokrenuti biznis u cilju daljeg razvoja preduzetništva u lokalnoj zajednici. Podsjetimo, Opština Bar je prije nekoliko godina inicirala, pokazalo se, izuzetno […]

Program podrške ženama biznisu – START UP IRF-a

1. Cilj programa Cilj Programa je da se sa posebnim kreditnim uslovima dodatno ohrabre žene za uključenje u sopstveni biznis. Ovom beskamatnom kreditnom linijom podržaće se one žene koje imaju potencijala da na osnovu svog znanja i iskustva počnu sa realizacijom svoje biznis ideje. 2. Namjena kredita Krediti su namijenjeni za ulaganja u osnovna sredstva […]

Program unaprijeđenja ženskog preduzetništva IRF-a

1. Cilj programa Cilj Programa je podsticanje osnivanja i razvoja poslovanja mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u kojima su žene nosioci biznisa. Na ovaj način se želi podržati žensko preduzetništvo i pospješiti afirmacija žena u biznisu. 2. Namjena kredita Krediti su namijenjeni za ulaganja u osnovna sredstva – materijalna imovina (zemljište, građevinski objekti, […]